متهم‌شدن سه قندهاری در حمله به «ژوب» بلوچستان پاکستان - مرجان جاوید، جزئیات می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۱