جلوگیری پاکستان از ورود سبزی افغانستان-گفت‌وگو با مزمل شینواری، کارشناس امور اقتصادی

جلوگیری پاکستان از ورود سبزی افغانستان-گفت‌وگو با مزمل شینواری، کارشناس امور اقتصادی

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۸