بمباران سنگین غزه از سوی اسرائیل - اشکان صفایی، گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲