دختران محروم از آموزش - سیر کاکر، خبرنگار افغانستان اینترنشنال، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۸