گرسنگی بی‌سابقه در افغانستان گفت‌وگو با نازکمیر زیارمل، کارشناس اقتصادی