اعتراض گسترده به حمایت از غزه در مقابل کاخ سفید - پویا هاشمی، گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۴