پنجمین روز درگیری‌های مرزی طالبان و پاکستان - عبدالحق عمری، گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۳/۰۲/۲۸