مخالفت وزیر خارجه طالبان با نماینده ویژه سازمان ملل - گفت‌وگو با داوود ناجی، فعال سیاسی

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۹