انتقاد یک ملا از ظلم و فشار طالبان بر مردم ولایت پنجشیر

انتقاد یک ملا از ظلم و فشار طالبان بر مردم ولایت پنجشیر

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷