دیدگاه: موضع‌گیری‌های ضد طالبان-گفت‌وگو با محمد محقق، فوزیه کوفی و محمد اکرم خپلواک