احمد مسعود: جبهه مقاومت در ۱۲ ولایت افغانستان حضور فزیکی موثر دارد

احمد مسعود: جبهه مقاومت در ۱۲ ولایت افغانستان حضور فزیکی موثر دارد

جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۰۷