راهپیمایی در حمایت از فلسطین در پاکستان - گزارشی از شراره سروری، افغانستان اینترنشنال

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۷