پنج دلیل افزایش ارزش افغانی - حمید فهیم، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۲