بحران بشری در افغانستان-گفت‌وگو با سمیع ستانکزی، کارشناس امور اقتصادی

بحران بشری در افغانستان گفت‌وگو با سمیع ستانکزی، کارشناس امور اقتصادی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۳