نشست وزارت خارجه پاکستان درباره افغانستان و غزه - جواد همدانی، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۴