درخواست توقف اخراج‌ افغان‌ها از پاکستان - گفت‌وگو با عبدالحمید جلیلی، فعال امور مهاجرین

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۷