پیامد‌های فاجعه‌بار خشکسالی- گفت‌وگو با عبدالعزیز محبی، رئیس پیشین دانشگاه بامیان

جمعه ۱۴۰۲/۰۵/۲۰