نشست شورای امنیت در مورد افغانستان - سخنرانی سیما بحوث، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۴