اعطای جایزه شجاعت بنیاد اکسل اشپرینگر آلمان به زنان افغانستان-احمد صمدی گزارش می‌دهد

اعطای جایزه شجاعت بنیاد اکسل اشپرینگر آلمان به زنان افغانستان احمد صمدی گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸