پهپاد‌های ناشناس در آسمان افغانستان گزارشی از پویا هاشمی، افغانستان اینترنشنال