تلاش‌های دیپلماتیک انقره برای پایان درگیری‌ها بین اسرائيل و حماس فرزیا ثابتی جزئیات می‌دهد

تلاش‌های دیپلماتیک انقره برای پایان درگیری‌ها بین اسرائيل و حماس فرزیا ثابتی جزئیات می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۲۸