دست‌یابی اسرائيل به اطلاعات حساس حماس-اشکان صفایی از اورشلیم گزارش می‌دهد

دست‌یابی اسرائيل به اطلاعات حساس حماس اشکان صفایی از اورشلیم گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۲