سفیر جدید پاکستان برای افغانستان - حامد حیدری، گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۲