توقف فعالیت نی در افغانستان-گفت‌وگو با لیلما احمدی، عضو بورد مشورتی نی

توقف فعالیت نی در افغانستان گفت‌وگو با لیلما احمدی، عضو بورد مشورتی نی

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۰۶