سینا نیمروزی ترانه اعتراضی را با گیتار همگانی کرده و از ناشادی‌های روزگار حکایت می‌کند.

جمعه ۱۴۰۲/۰۱/۱۱