سحنرانی رزا اتانباویا، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۴