آموزش هوش مصنوعی در مدارس بریتانیا - گزارشی از نریمان فروغی، افغانستان اینترنشنال

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۹