واکنش رهبر حز‌ب‌الله به کشته شدن صالح العاروری در حومه شهر بیروت - می‌ فرحات،گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۳