اقلیت‌های تحت خطر گزارشی از صوفیا سخی، افغانستان اینترنشنال

اقلیت‌های تحت خطر گزارشی از صوفیا سخی، افغانستان اینترنشنال

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱