درخواست طالبان برای بازگشایی مرز تورخم - عبدالواحد حیدری، جزئیات می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۸