واکنش طالبان به گزارش ارزیابی سازمان ملل متحد - صمصامه سیرت، گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۳۰