رابطه طالبان و چین-یونس انت‍ظار، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد

رابطه طالبان و چین؛ وزارت خارجه چین به رسمیت‌شناختن طالبان را مشروط به تغییر رفتار طالبان می‌داند. یونس انت‍ظار، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵