گفت‌وگوی ویژه با میرویس بلخی، وزیر پیشین وزارت معارف افغانستان

گفت‌وگوی ویژه با میرویس بلخی، وزیر پیشین وزارت معارف افغانستان چهارشنبه، ساعت ۱۷:۳۰ و ۲۳:۳۰ به وقت کابل

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۲