افتتاح حساب بانکی برای افغان‌های دارای مدارک اقامت در ایران - گفت‌وگو با ضیا ورسجی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۳