فرمان جدید تحریک طالبان پاکستان - عبدالواحد حیدری، جزئیات می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۲۴