دختران؛ کارگران کارگاه‌های خیاطی در افغانستان - گزارشی از اسما سرگند، افغانستان اینترنشنال

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴