شور زندگی در لبنان علیه جنگ

شور زندگی در لبنان علیه جنگ در میان نگرانی‌ها از گسترش جنگ در لبنان، مردم بیروت زندگی پرشوری را در تجربه می‌کنند. اسما سرگند، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۴