جنگ طالبان در پنجشیر-گفت‌وگو با قاری عیسی محمدی، فعال مدنی