ماموریت فضایی اسپیس ایکس-گفت‌وگو با یونس بخشی، بنیانگذار انجمن نجوم افغانستان

ماموریت فضایی اسپیس ایکس-گفت‌وگو با یونس بخشی، بنیانگذار انجمن نجوم افغانستان

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۶