افغانستان در شمار کشورهای فاسد جهان - گفت‌وگو با سمیع ستانکزی، آگاه امور اقتصادی

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۰