غصب قبرستان توسط معاون وزیر دفاع طالبان در قندهار - گفت‌وگو با رحمان کاکر

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۷