سخنان تند وزیر دفاع گروه طالبان به نشست‌های منطقه‌ی مخالفان - زلمی آشنا، گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۱۰