طالبان به تازگی شماری از دختران در غرب کابل را بازداشت کرده است - گزارشی از امان فرهنگ

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۲