وضعیت اسفبار مهاجرین افغان در ایران و پاکستان - تاج‌الدین سروش، گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۴