قرارداد بازسازی کارخانه سمنت جبل‌السراج گفت‌وگو با سید مسعود، استاد دانشکده اقتصاد

قرارداد بازسازی کارخانه سمنت جبل‌السراج گفت‌وگو با سید مسعود، استاد دانشکده اقتصاد

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۰