سخنرانی نصیر احمد فایق، در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان

سخنرانی نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت درباره افغانستان

جمعه ۱۴۰۳/۰۴/۰۱