وضعیت بد مهاجران افغان در پاکستان گفت‌وگو با فریده‌گل، خبرنگار

وضعیت بد مهاجران افغان در پاکستان گفت‌وگو با فریده‌گل، خبرنگار

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۳