قرارداد میلیاردی طالبان با اوزبیکستان گفت‌وگو با سید مسعود، استاد دانشگاه

قرارداد میلیاردی طالبان با اوزبیکستان گفت‌وگو با سید مسعود، استاد دانشگاه

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۰