هزار روز محرومیت دختران از آموزش

هزار روز محرومیت دختران از آموزش؛ یونیسف منع آموزش دختران به دست طالبان را نقض آشکار حق تحصیل آنها خوانده است. گفت‌وگو با نگاره میرداد، معاون سفارت افغانستان در پولند

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۴