مقامات پاکستانی از سفر انس حقانی به وزیرستان شمالی برای دیدار با خویشاوندان خود خبر دادند

مقامات پاکستانی از سفر انس حقانی به وزیرستان شمالی برای دیدار با خویشاوندان خود خبر دادند

شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۱